Wczytuję dane...
Sortuj według:
Wyświetl po produktów

  Lubrykanty na bazie silikonu

  Żel intymny na bazie sili­konu – dosko­nały na wiele intym­nych chwil

  Ofe­ru­jemy żele intymne na bazie sili­konu w opako­wa­niach o różnych pojemnościach. To wyso­kiej jako­ści środki, które sprawią, że odczuwana podczas igraszek przyjemność będzie jeszcze bardziej intensywna. Sili­ko­nowe lubry­kanty mają właściwości nawilżające oraz są wyjąt­kowo wydajne. Z tego względu możesz wykorzystać je do masażu erotycznego, a także użyć ich podczas różnego rodzaju igraszek w sypialni.

  Każdy pro­dukt dostępny w naszym skle­pie inter­ne­to­wym jest bez­pieczny dla zdro­wia obojga partnerów, ponieważ nie powo­duje żad­nych podraż­nień i reakcji alergicznych. Żele intymne na bazie sili­konu posia­dają cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa. Wszyst­kie lubry­kanty są wydajne, dla­tego nie potrzebujesz dużej ilości żelu, żeby odpowiednio nawilżyć miejsca intymne. Lubrykanty na bazie silikonu sprawią, że Twoje doznania staną się jeszcze bardziej intensywne.

  Żel intymny na bazie sili­konu – długi efekt sto­so­wa­nia

  Żele intymne dostępne w naszym skle­pie inter­ne­to­wym są produktami klasy pre­mium. Dzia­łają długo i mają wła­ści­wo­ści wodo­od­porne. Lubry­kanty klasy pre­mium wyróż­niają się spo­śród pozo­sta­łych żeli intym­nych na bazie sili­konu dobrym składem, ponieważ nie zawie­rają gli­ce­ryny oraz par­abe­nów. Są to produkty wegańskie i hipoalergiczne. Lubrykanty na bazie silikonu zapewnią Ci odpowiednie nawilżenie i sprawią, że odczuwane przez Ciebie doznania seksualne będą jeszcze bardziej intensywne. Dostępne w naszym sklepie produkty sprawdzą się podczas różnego rodzaju stymulacji i zapewnią Ci wysoką ochronę przed otarciami, dzięki czemu dyskomfort nie przeszkodzi Ci w odczuwaniu przyjemności. Nasze produkty nie kleją się i nie zasychają. Do ich zmycia potrzebujesz jedynie wody z mydłem. Żeby zapewnić Ci pełną dyskrecję, opakowania zostały wykonane z ciemnego aluminium. Dostępne są również żele intymne w kolorowych opakowaniach, które możesz stosować w zaciszu domowym. Jeżeli zależy Ci na wysokiej jakości produkcie z dobrym składem, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu.

  Lubry­kanty na bazie sili­konu – szybka reali­za­cja zamó­wie­nia

  Oprócz wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów w naszym skle­pie inter­ne­to­wym, ofe­ru­jemy szybką reali­za­cję zamówienia. Wybrane przez Ciebie produkty wysy­łamy kurie­rem tego samego dnia lub następ­nego. Każdą prze­syłkę dostar­czamy dys­kret­nie, chcemy, aby dzięki temu każdy nasz klient czuł się komfortowo. Gwa­ran­tu­jemy dys­krecję doty­czącą danych oso­bo­wych, pako­wa­nia oraz wysyła­nia paczek. Dostar­czamy je w paczkomatach oraz przy pomocy kuriera. Zależy nam na tym, aby wysoka jakość naszych pro­duk­tów szła w parze z atrak­cyjną ceną. Dzię­ku­jemy wszyst­kim dotych­cza­so­wym klien­tom za oka­zane nam zaufa­nie oraz pozy­tywne opi­nie. Nowych ser­decz­nie zapra­szamy do wyra­że­nia opi­nii na temat naszych produktów - Twoja opinia jest dla nas nie­zwy­kle ważna.